سفارش تبلیغ
صبا

باران امروز و امشب

خلاف همیشه

خیلی خیلی

دوست نداشتنی است

آخر

درد نبودن مادر را تازه می کند

شجره طیبه _ طیبه علی

آخر ...

درد مظلومیت امام و ولی را تازه می کند

هر قطره اش سنگی است انگار

بر سرم!

و تلنگری

که یادآوری می کند

 شعار

« ما اهل کوفه نیستیم

علی تنها بماند ... » را ...


شجره طیبه _ طیبه علی


نگاشته شده در شنبه 92/1/24ساعت 10:16 عصر به قلم طیبــــــه علـــــی حدیث عشق ( ) |

Design By : Pichak