سفارش تبلیغ
صبا

اردیبهشت همیشه فصل زایش و رویش نیست 

می شود در اردیبهشت متولد شد

و در همان اردیبهشت هم جان داد ...

می شود زنده زنده جان داد! 

وقتی مبتلای تنفسی نا خواسته باشی 

اصلا در خرداد هم می شود جان داد ...

اصلا همین است دیگر

همیشه همین بوده و هست و خواهد بود

که همه ی اتفاقات خوب پشت سر هم  ...

میــ افــ تند ...!


نگاشته شده در دوشنبه 93/3/12ساعت 1:20 صبح به قلم طیبــــــه علـــــی حدیث عشق ( ) |

Design By : Pichak