سفارش تبلیغ
صبا

تب و تاب این روز ها که البته از ماه ها پیش در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی آغاز شده بود ...

بر آنم داشت که در کمد خاطراتم دنبال ردی از عشق بگردم

اما

عشقی واقعی ...

عشقی ماندگار ...

عشقی دوست داشتنی ...

زیاد طول نکشید که رسیدم به 

تار موی سفیدی که به عنوان اولین نشانه و یادگار عشقم در دفتری بایگانی نموده بودمش ...

با عشق

باید ماند ...

چرا که خاصیت عشق در ماندگاری آن است.


 

مهم نوشت :
یادداشت همکار بزرگوار و استاد گرامی ، بغض مرا هم شکست ... نگاشته شده در یکشنبه 93/11/26ساعت 12:54 صبح به قلم طیبــــــه علـــــی حدیث عشق ( ) |

Design By : Pichak