شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ *دريــــــــــــــــــــــــا* باشــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ...
سحر ديدي خنديدم :)
لايك برا تصوير...
اوهوم ...
ممنون خواهر تسنيم:)
سلام. دوست دارم برم لپ اين مادر بزرگ رو بکشم :)
:دي
چگد گشنگ طيبه جونم............ :)
قابل نداره خواهر
عکس 20
چراغ جادو
طيبه♥علي
رتبه 43
57 برگزیده
1130 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top