شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
*همان هايي را که زماني امام خامنه اي مان گفت : « من صحنه را مي بينم ، چه بکنم اگر کسي نمي بيند؟! چه کار کند انسان؟! من دارم مي بينم صحنه را ، مي‌بينم تجهيز را ، مي بينم صف آرايي ها را، مي بينم دهان هاي باحقد و غضب گشوده شده و دندان هاي با غيظ به هم فشرده شده عليه انقلاب و عليه امام و عليه همه ي اين آرمان ها و عليه همه ي آن کساني که به اين حرکت دل بسته اند را ، اين ها را انسان دارد مي بيند ».*
خريدم ولي هنوز نخوندم
درب کنسرو بازکن برقی
طيبه♥علي
رتبه 43
57 برگزیده
1130 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top