شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ دکتر مژگان عباسلو (شاعر) : *ما به اين اصل واقفيم که کانديداي محبوب گروه ديگر، حالا رئيس جمهور کشور ايران است و ايران، کشور ما هم هست. پس دعا مي کنيم رئيس جمهور جديد کشورمان خرابي ها را آبادسازد و آباداني ها را آبادتر. او را تخطئه نمي کنيم، نسبت نمي دهيم و به طرفدارانش هزار انگ و رنگ نمي بنديم...*( ادامه در لينک نظر اول )

http://www.jahannews.com/vdcdfs0xzyt0nf6.2a2y.html *** بغضم مي‌گيرد وقتي ياد 4 سال قبل و مظلوميت نظام مي‌افتم حسرت آن روزها و شادي نکرده خود را نمي‌خورم؛ اما نمي‌توانم آه نکشم. http://www.jahannews.com/vdch-xni623nwid.tft2.html
شاه توري
افرين،قابل توجه ي افراديکه به جليلي راي دادند وفکر ميکنم فقط اونا طرفدار ولايت فقيه هستند!
هيچ کس چنين حرفي نزده
رزگل
چرا چشماش اين مدليه؟يعني اين چشمهاي خودشونه؟
:(
...
رزگل
:)
:)
...
چقد برخورداي زيبايي ميبينيم بعد انتخابات...قابل توجه سطل زباله آتيش زنا و حاميانشون :) @};-
تشکر از فيد@};-
ساعت ویکتوریا
طيبه♥علي
رتبه 43
57 برگزیده
1130 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top